"МОСТ МАЙНИНГ" ХХК


АЖЛЫН АНКЕТ


Санамж: Анкетыг гаргацтай, үнэн зөв, үг товчлохгүй бөглөнө үү. Бид анкетын мэдээллээр эхний шалгаруулалтыг хийх тул анкетыг гаргацтай, үнэн зөв, үг Хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй бөгөөд таны мэдээллийг зөвхөн албаны хэрэгцээнд ашиглана. Анкетыг хүлээн авсанаар манай байгууллага ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн хариулага хүлээхгүй.

1. Таны сонирхож буй ажлын байрны нэр:

2. Таны сонирхож буй бусад боломжит ажлын байрны нэр:

3. Ажилд орох боломжтой хугацаа:

4. Хүсч буй цалингийн хэмжээ: Ургийн овог:

5. Эцэг /эх/-ийн нэр: Өөрийн нэр:

6. Үндэс угсаа: Нийгмийн гарал: хүйс:
нас:

7. Төрсөн газар: Төрсөн он, сар, өдөр:

8. Жолооны эрхтэй эсэх: Тийм Үгүй | Ангилал: B C D E M

9. Оршин суугаа хаяг: А.иргэний үнэмлэхээр:

Б. Оршин суугаа:

Placeholder image

10. Иргэний бичиг баримтын дугаарууд: РД НДД№ Facebook хаяг:

11. Холбоо барих утасны дугаар: Гар Гэр Бусад


12. Боловсрол, мэргэжил: / Ерөнхий болон дээд боловсролыг оруулан бичнэ./

Хаана Сургуулийн нэр Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Боловсролын зэрэг

13. Боловсрол, мэргэжил: /Төгссөн курс, дамжаа, сургалтад хамрагдсан байдлаа бичнэ./

Хаана Сургалт явуулсан байгууллагын нэр Элссэн огноо Төгссөн огноо Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, гэрчилгээний №

14. Гэр бүлийн байдал: / зөвхөн ам бүлээ оруулан бичнэ./

Таны хэн болох Овог нэр Нас Хаана ажилладаг Албан тушаал Утас

15. Ураг төрлийн байдал: /эцэг, эх ах дүү, өрх тусгаарласан үр хүүхдээ оруулан бичнэ./

Таны хэн болох Овог нэр Нас Хаана ажилладаг Албан тушаал Утас

16. Ажлын туршлага: / Хамгийн сүүлд эрхэлж байсан ажлаасаа эхэлж бичнэ./

Хаана /хот, аймаг/ Байгууллагын нэр/Үйл ажиллагааны чиглэл Албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Гүйцэтгэж байсан ажил, үүргээ товч бичнэ үү Ажлаас гарсан шалтгаан Барьж байсан техник
Таныг удирдаж байсан албан тушаалтан: Нэр: Утас:
Хаана /хот, аймаг/ Байгууллагын нэр/Үйл ажиллагааны чиглэл Албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Гүйцэтгэж байсан ажил, үүргээ товч бичнэ үү Ажлаас гарсан шалтгаан Барьж байсан техник
Таныг удирдаж байсан албан тушаалтан: Нэр: Утас:
Хаана /хот, аймаг/ Байгууллагын нэр/Үйл ажиллагааны чиглэл Албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Гүйцэтгэж байсан ажил, үүргээ товч бичнэ үү Ажлаас гарсан шалтгаан Барьж байсан техник
Таныг удирдаж байсан албан тушаалтан: Нэр: Утас:

17. Таны гаргаж байсан амжилт болон гавьяа шагнал:

Ямар байгууллагаас тодорхойлогдсон Хэдэн онд Шагналын нэр
1
2
3

18. Та өөрийнхөө талаар тодорхойлно уу.

Давуу тал Сул тал

19. Яаралтай ажлын шаардлага гарсан үед холбоо барих утас, хаяг:

20.Таныг батлан дааж чадах хүний Овог нэр, утас, гэрийн болон ажлын хаяг:


Хувийн зарим мэдээлэл: Биеийн өндөр см, жин кг, цусны бүлэг

Хувцасны размер: цамц гутал Цагаан хоолтой эсэх:

21. Эрүүл мэндийн хувьд анхаарах зовиуртай эсэх:

22. Хөдөлмөрийн чадвартай эсэх: “Үгүй” гэж хариулсан бол чадвар алдалтын хувиа бичнэ үү. /% /

23. Захиргааны зөрчил, эрүүгийн хариуцлагад татагдаж байсан эсэх: “Тийм” гэж хариулсан бол хэдэн онд ямар хуулийн ямар зүйл заалтаар шийтгүүлж байсанаа бичнэ үү. /

24. Цэргийн алба хаасан эсэх: Тийм бол хэдэн онд, хаана

25.Таны ойрын ирээдүйн зорилго:

26. Ажлын байрны мэдээллийг авсан эх сурвалж: Сонин ТВ Танил Зуучлалын газар Интернет Мессеж

27. Хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой эсэх:

Энэхүү өргөдлийн маягтад дурьдсан мэдээлэл болон хавсаргасан материал бүгд үнэн зөв болно. Ажилд орсны дараа миний өгсөн мэдээлэл болон материал худал болох нь батлагдвал ажлаас шууд халагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгааг үүгээр илэрхийлж байна.

Гарын үсэг: огноо:


БАЯРЛАЛАА, ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!


“Мост майнинг” ХХК нь хүний нөөц бүрдүүлэхээр сонгон шалгаруулахдаа ажлын байрны чиг үүрэг, тавигдах шаардлагыг үндэслэн журмын дагуу, шудрага, ил тод нээлттэй зарчмыг баримталдаг. Иймээс та журмын дагуу шалгаруулалтанд орох болно. Анкетаар өгсөн таны мэдээлэл, ур чадвар манай тавьж буй шаардлагад нийцэж байвал бид тантай эргэн холбоо барих болно!

ҮҮНЭЭС ХОЙШИХ ХЭСГИЙГ БАЙГУУЛЛАГА БӨГЛӨНӨ!


Ажилд орох хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал

Хүлээн авсан
Шийдвэрлэсэн талбар

Албан тушаал:.................................................

Овог нэр:...........................................................

Огноо:............ оны ......... сарын ........ өдөр